Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 16 september 2017

Jong dementerenden in Odensehuis

Sinds mei 2017 bestaat in Wijchen het Odensehuis Animi Vivere. In het pand aan de rand van het dorpscentrum (waar voorheen de Kunstpost zat) is nu een inloophuis voor jong dementerenden. Een “Inloophuis voor mensen met geheugenverlies of beginnende dementie en hun naaste(n), specifiek ook voor jonge mensen” zo formuleren ze het op hun site. Het biedt een meerwaarde voor de hele regio Nijmegen en Maas en Waal. 

Het Odensehuis is een toevoeging aan het zorgaanbod in de regio. Bestaande programma’s richten zich vooral op ouderen die te maken krijgen met dementie. Specifiek voor jongeren, 50-ers, 40-ers soms, zijn er nauwelijks voorzieningen. En juist voor hen, die vaak hun werk en mobiliteit verloren, vaak in een sociaal isolement komen, vaak weinig begrip in hun omgeving ondervinden, is het een plek hebben zo belangrijk. Bovendien krijgen ze hier steun van lotgenoten. Fractieleden Han Demmers en Kees van Galen bezochten het Odensehuis, spraken met de initiatiefneemster Loesan Peters van Duifhuizen en met cliënten. Han Demmers formuleerde namens D66 Wijchen een formele schriftelijke vraag aan het college:

ZORG EN OPVANG JONG DEMENTERENDEN

Schriftelijke vraag van de Fractie D66
15 september 2017

In Nederland zijn op dit moment volgens het Factsheet d.d. 11-07-2017 van Alzheimer-Nederland 12.000 personen jonger dan 65 met de diagnose dementie. Een een toch wat vergeten groep die een heel andere leefwereld heeft dan de oudere dementerende.
Naast de groep die de diagnose dementie heeft is er vermoedelijk ook een groep die niet als zodanig gediagnostiseerd is maar die met de bijkomende problemen in hun omgeving opgevangen worden.

Aanleiding:

  • In juni 2017 is de door D66 kamerlid Bergkamp opgestelde motie aangenomen, waarin zij de regering oproept in overleg te gaan met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten om de kennis over bewezen effectieve methodes inzake dementie te verspreiden, zodat er effectieve ondersteuning komt van dementerenden en hun mantelzorgers.
  • Wijchen heeft sinds mei 2017 een Odensehuis voor dagopvang van jong dementerenden in de regio Nijmegen dat het tot nu toe zonder bijdrage uit de WMO middelen doet en zo in zijn voortbestaan wordt bedreigd

Vragen:

  • Is het college van mening dat het voldoende op de hoogte is van de problematiek en hulpmogelijkheden voor dementerenden en dan in het bijzonder jong dementerenden.
  • Zijn er voor de gemeente Wijchen cijfers bekend met betrekking tot geïndiceerde en nog niet geïndiceerde dementerenden naar zorgzwaarte en leeftijd.
  • Wat zijn in Wijchen de mogelijkheden voor dagopvang en respijtzorg voor in het bijzonder de groep jong dementerenden en hoe worden deze gefinancierd.
  • Ziet het college een mogelijkheid om met de regiogemeenten naar een structurele financiering te komen voor het Odensehuis Wijchen.

Namens de fractie van D66 Wijchen
Han Demmers & Kees van Galen.

Meer informatie? Zie de website: Odensehuis Animi Vivere Wijchen of bekijk de filmpjes op YouTube Welkom in het Odensehuis van N1 of het interview met Moniek Bloemen voor Alz Magazine.