Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 16 juli 2017

Raadsenquête Arcus en Valendrieseweg

De Gemeenteraad van Wijchen gaat een raadsenquête houden over alles wat er mis ging bij het tot stand komen van Arcus, MHC en in relatie tot de Valendrieseweg. Een motie daartoe werd op 13-7-2017 raadsbreed aangenomen nadat eerder op de avond de Rekenkamercommissie bekend had gemaakt dat zij geen onderzoek wilde doen.

Een raadsenquête is het zwaarste middel dat een gemeenteraad kan inzetten om de onderste steen boven te krijgen. Daarbij kan de onderzoekscommissie betrokkenen gelasten te verschijnen en hen onder ede horen. Namens de fractie van D66 had Willy Brink al eerder (in mei 2017) gevraagd om een enquête, zie: Voorstel Raadsonderzoek Arcus. De aanleiding was toen dat de gemeente was veroordeeld om voor heel veel geld de kleur groen van de sporthal aan te passen. De coalitiepartijen vonden op dat moment dat een enquête hun te ver ging en in een motie verzochten zij de Rekenkamer een onderzoek te doen. En die weigert dit te doen.

Arcus en de ValendriesewegDat is des te opmerkelijker aangezien de Rekenkamer in 2016 een onderzoek naar de totstandkoming van de Campus presenteerde, waarbij men expliciet had besloten om dit aspect niét te onderzoeken. Toen was Kees van Galen namens D66 nogal kritisch dat het rapport naliet om te onderzoeken wat er mis was gegaan met de omwonenden, in het bijzonder aan de Valendrieseweg. Daar was over de bouw van Arcus, het verkeer en de hockeyvelden heel veel commotie. Er is door het toenmalige college gewheeld en gedeald en sommige bewoners zijn tot de Raad van State gegaan omdat ze het niet eens waren met wat werd besloten. De rekenkamer had als doel om de “politiek-bestuurlijke besluitvorming, het samenspel tussen raad en college en het samenspel met actoren in de Wijchense samenleving” te onderzoeken. Als je dan nalaat om de onderste steen boven te halen is dat op zijn minst erg vreemd. D66 stelde dit aan de orde, want het roept veel vragen op.

Los van de inhoud van het onderzoek, dat er nu middels een enquête dus toch komt, roept de gang van zaken vragen op over de Rekenkamer zelf. Terwijl heel veel gemeenten een onafhankelijke rekenkamer hebben, bestaat in Wijchen de rekenkamer uit 6 raadsleden. D66 heeft altijd geweigerd om deel te nemen, wij zijn voorstander van een rekenkamer die los staat van de raad.