Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 15 juli 2017

Museum en Raad in Kasteel Wijchen

Drie scenario’s kreeg de raadscommissie op 11-7-2017 voorgelegd in een ‘meningsvormende nota’ over de toekomst van Kasteel Wijchen.

Ongeacht welk scenario het wordt, moet de fysieke toegankelijkheid in het kasteel verbeteren en wordt de entree annex foyer van het kasteel opgewaardeerd. Scenario A is de ‘cultureel-maatschappelijke visie’; in grote lijnen het voortzetten van het huidige gebruik met meer zichtbaarheid voor het Museum. Scenario B is de ‘cultureel-toeristische visie’; meer ruimte voor het Museum, geen ruimte voor de raad, maar vergaderruimtes voor de zakelijke markt. Scenario C is de toeristisch-commerciële visie’; daarin worden het Kasteel en het Koetshuis commercieel verhuurd en moet mogelijk het museum uit het kasteel. In alle scenario’s blijft het Kasteel een trouwlocatie en is de B&W-kamer beschikbaar als representatieve ruimte.

Motie van PvdA en D66

De aanleiding voor deze discussie was enerzijds de wens van het Museum Kasteel Wijchen om zich beter en meer te profileren in het kasteel en anderzijds de verhuizing van het gemeentekantoor waardoor de ruimtes in het Kasteel wellicht anders gebruikt kunnen worden. Dat was de reden dat Peter Gatzen namens de PvdA en Kees van Galen namens D66 in juli 2016 een motie hadden ingediend: zie Motie Visie Kasteel. De meningsvormende nota was daarvan het resultaat.

Directeur MKW

Namens het Museum sprak directeur Rylana Seelen de raad toe. “Het Museum heeft de ambitie om een groot en breed samengesteld publiek te bereiken. Er is voortdurend aandacht voor innovaties wat betreft publieksbereik en presentatie met de intentie om de regionale historie te verhalen en vanuit een historisch perspectief actuele thema’s te belichten. Met een verbeterde museale uitstraling en een gastvrijere entree wordt nagestreefd om meer bezoekers aan te trekken en het lokaal toerisme te bevorderen.” Naast het opwaarderen van de foyer en daar de entree situeren, pleitte ze voor stijlkamers op de 1e etage. Daarbij zou ruimte blijven voor de Raad en voor ‘hoogwaardig vergaderen’.

MKW

De visie van Museum Kasteel Wijchen. Klik op het plaatje voor meer informatie.

Visie D66

Namens D66 was Kees van Galen de woordvoerder. Hij acht het kasteel belangrijk voor de identiteit van Wijchen. Met de vestiging van het Museum binnen het Kasteel versterkt deze identiteit zich. Juist vanwege de constatering dat deze combinatie tot een organische groei leidt, zou het Museum een van de kenmerkende factoren van het Kasteel moeten blijven. Hierin moet ook de wijze van bedrijfsvoering – met inzet van vele vrijwilligers – worden betrokken. D66 kan zich vinden in de wens van het Museum om de kasteelsetting te versterken en daarmee ook “het verhaal van Wijchen” te vertellen. Dit kan op vele manieren vorm krijgen.

D66 ziet de beperkingen van de huidige raadzaal. De raadzaal is slecht toegankelijk en ook de zichtlijnen zijn niet naar wens. Aan de andere kant is het wel bijzonder dat dit oude feodale gebouw, dat de identiteit van Wijchen bepaalt, ook het Huis van de Democratie in Wijchen is. Wellicht kan met plaatsing van beeldschermen en andere audiovisuele innovaties tegemoet worden gekomen aan verbetering van de presentatie.

De voorstellen wat betreft foyer en entree acht D66 uitstekend; dat geldt ook voor vergroting van de horecafunctie. Deskundigen zullen moeten beoordelen of de overkapping van het binnenplein mogelijk is zonder de identiteit van het gebouw aan te tasten. Wat betreft de exploitatie van de horeca is er interesse van het museum, maar ook van commerciële en maatschappelijke horeca. Wellicht is hier een combinatie in te vinden. De fractie hecht aan behoud van de trouwzaal en de B&W kamer.

Voor D66 is scenario A de basis, maar met toevoeging van elementen uit scenario B kan meer hoogwaardig worden vergaderd. Wat betreft het Koetshuis, kan ook worden gedacht aan de mogelijkheid om het Koetshuis beschikbaar te stellen aan een B&B en hier inkomsten uit te genereren, een element uit scenario C.

Uiteindelijk bleken vrijwel alle fracties (m.u.v. de VVD) het meest te voelen voor een combinatie van scenario’s A met elementen uit B. Over het Koetshuis was minder overeenstemming, ook omdat de WMO-raad opeens kwam met een plan het een ontmoetingscentrum voor ouderen te maken. D66 gaf aan over het Koetshuis pas te willen beslissen als de visie over het Kasteel duidelijk is. Het is nu aan de wethouder om hierover een beslisnota te laten maken.