Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 6 juli 2017

Motie Recyclen luiers en incontinentiemateriaal

Tijdens de behandeling van de Kadernota 2018 diende D66 een motie in die gaat over het verbinden van het afvalbeleid, het omgekeerd inzamelen, met nieuwe mogelijkheden voor de verwerking van luiers en incontinentiemateriaal. Het zou vooral gezinnen met jonge kinderen en ouderen ontlasten. We willen dat Wijchen vanaf het begin meedoet bij de verwerking door de ARN, en dus ook zorgt voor luierscheiding en goede communicatie hierover. De tekst van de motie is als volgt.

Recyclen luiers en incontinentiemateriaal

Motie van de fractie van D66 Wijchen
Eerste indiener: Willy Brink

De gemeenteraad van de gemeente Wijchen in openbare vergadering bijeen op 6 juli 2017, gehoord de beraadslaging,

Overwegende, dat

 • Wijchen grote stappen zet in het bewust omgaan met afval en met het zogenoemde omgekeerd inzamelen om de hoeveelheid restafval tot een minimum te gaan beperken;
 • Dat er een recyclebedrijf komt voor luiers en incontinentiemateriaal in Nijmegen, gelieerd aan het regionale afvalverbrandings-bedrijf ARN;
 • Wethouder Gerrits in De Gelderlander van 8 mei 2017 het volgende heeft verklaard: “Als de fabriek eenmaal draait, kan ook Wijchen meedoen. Wij maken immers ook deel uit van de ARN.’’

Vaststellende, dat

 • Het college in 2013 op de schriftelijke vraag van D66 hierover heeft geantwoord dat zij indien mogelijk wil participeren in een te zijner tijd rendabel project aangaande het apart inzamelen en recyclen van luiers en incontinentiemateriaal (behandeld onder referentie 13 RZ 164);
 • Het in 2013 nog niet tot uitvoering kwam omdat er nog geen bedrijf was dat de service aanbood;
 • De gemeente Wijchen met recyclen van luiers en incontinentiemateriaal nog beter zal slagen in het reduceren van het restafval.

Concluderend, dat

 • Afvalenergiecentrale ARN in Weurt eind dit of begin volgend jaar op grote schaal start met recyclen van luiers en incontinentiemateriaal.

Draagt het college op

 1. Direct te onderzoeken hoe Wijchen zich kan aansluiten bij ARN om luiers en incontinentiemateriaal te recyclen;
 2. Er zorg voor te dragen dat Wijchen start met het recyclen van deze materialen vanaf het moment dat dit via ARN mogelijk is;
 3. Tijdig te komen met een plan om het inzamelen logistiek mogelijk te maken;
 4. In de communicatie over omgekeerd inzamelen dit aspect mee te nemen.

en gaat over tot de orde van de dag.

Namens de fractie van D66 Wijchen,

Willy Brink


Deze motie is verworpen. Voor stemden D66, CDA, PvdA, Sociaal Wijchen en Wijchen Lokaal Tegen waren Kernachtig Wijchen en VVD